Istorija

Udruženje “Prosvetitelji” nastalo je 2017. godine kao rezultat odlučnosti troje istaknutih pojedinaca – Tomislava Živanovića, Rebeke Božović i Jovana Vujasinovića.

Ideja za osnivanje pokreta “Prosvetitelji” rodila se kao odgovor na ključna pitanja koja su brinula građane univerzitetskog naselja na Novom Beogradu tokom 2017. godine. Građani su bili sve više zabrinuti zbog nepoštovanja standarda stanovanja i propisa koji bi trebalo da osiguraju kvalitetan, a pre svega bezbedan životni standard.

Neretko su se apeli i molbe građana suočavali s nedovoljnim odgovorom i delovanjem nadležnih institucija. Bespravna gradnja i neispitani infrastrukturni projekti često nisu bili adekvatno rešavani, a to je, nažalost, bio samo jedan od nedostataka javnih uprava. Ovakvi i slični problemi nadležnih institucija nisu bili ograničeni samo na ovo univerzitetsko naselje, već su dugo vremena prisutni kao svakodnevna pojava u širem društvenom kontekstu.

Svesni ozbiljnosti ovih problema, tri savesna građana – Živanović, Božović i Vujasinović – osetila su odgovornost da preuzmu inicijativu i deluju. Shvatili su da esencijalna problematika zahteva temeljne promene, a prvi korak u tom pravcu bio je povratak stručnih ljudi sa iskustvom u rukovođenju u opštinska, gradska i republička veća, kao i u javna preduzeća. Njihov podsticaj bilo je snažno uverenje da će stručnost i iskustvo doprineti znatno kvalitetnijem radu organa javne uprave, samim tim i kvalitetnijem životu svih nas.

Godine 2018, usmereni ka ostvarivanju održivijeg društva i unapređenju Beograda, osnivači su odlučili da se politički angažuju kao aktivisti koji se bore za bolji Beograd. Tada je i zvanično formirano udruženje koje okuplja univerzitetske nastavnike, naučnike, umetnike i pokretače s ciljem aktivnog zalaganja za promene koje će stvoriti urbano okruženje i unaprediti kvalitet života svih građana Beograda, čuvajući pritom naše prirodno nasleđe.

Naša misija od samog početka je jasna: radimo na obezbeđivanju ekonomske, ekološke i socijalne dugoročne održivosti.

Scroll to Top